Chính sách Bảo mật

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

GIỚI THIỆU

ON Q FINANCIAL, INC. (“Công ty”hoặc“Chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền này thông qua việc tuân thủ chính sách này của chúng tôi.

Chính sách này mô tả các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc bạn có thể cung cấp khi bạn truy cập trang web onqfinancial.com (“Trang web”của chúng tôi) và các phương pháp thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin đó.

Chính sách này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập:

 • Trên trang web này;
 • Trong email, tin nhắn và các tin nhắn điện tử khác giữa bạn và Trang web này;
 • Thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn mà bạn tải xuống từ Trang web này, nếu có, cung cấp tương tác chuyên dụng không dựa trên trình duyệt giữa bạn và Trang web này; và / hoặc
 • Khi bạn tương tác với quảng cáo và ứng dụng của chúng tôi trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba, nếu các ứng dụng hoặc quảng cáo đó bao gồm các liên kết đến chính sách này.

Nó không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi:

 • Chúng tôi ngoại tuyến hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác, bao gồm trên bất kỳ trang web nào khác được điều hành bởi Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các chi nhánh và công ty con của chúng tôi); hoặc
 • Bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các chi nhánh và công ty con của chúng tôi), bao gồm thông qua bất kỳ ứng dụng hoặc nội dung nào (bao gồm cả quảng cáo) có thể liên kết đến hoặc có thể truy cập từ hoặc trên Trang web.

Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, lựa chọn của bạn là không sử dụng Trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian (xemThay đổi đối với Chính sách Bảo mật của Chúng tôi). Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi được coi là chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra chính sách định kỳ để biết các cập nhật.

TRẺ EM DƯỚI 13 TUỔI

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Không ai dưới 13 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào cho hoặc trên Trang web. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào trên Trang web này. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ một trẻ em dưới 13 tuổi mà không được sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào về trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tạiinfo@onqfinancial.com.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN VÀ CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ và về người dùng Trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin:

 • Thông qua đó bạn có thể được nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, tên công ty, chức vụ, địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc bất kỳ số nhận dạng nào khác mà bạn có thể được liên hệ trực tuyến hoặc ngoại tuyến (“thông tin cá nhân”);
 • Đó là về bạn nhưng không xác định cá nhân bạn, chẳng hạn như thương mại, chuyên môn, lĩnh vực dịch vụ hoặc giáo dục của bạn; và / hoặc
 • Giới thiệu về kết nối internet của bạn, thiết bị bạn sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi và chi tiết sử dụng.

Chúng tôi thu thập thông tin này:

 • Trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi;
 • Tự động khi bạn di chuyển trên trang web. Thông tin được thu thập tự động có thể bao gồm chi tiết sử dụng, địa chỉ IP và thông tin được thu thập qua cookie, đèn hiệu web và các công nghệ theo dõi khác; và / hoặc
 • Ví dụ: từ các bên thứ ba, các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Thông tin Bạn Cung cấp cho Chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi có thể bao gồm:

 • Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trên Trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khi bạn báo cáo sự cố với Trang web của chúng tôi;
 • Hồ sơ và bản sao thư từ của bạn (bao gồm cả địa chỉ email), nếu bạn liên hệ với chúng tôi;
 • Câu trả lời của bạn cho các khảo sát mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành cho mục đích nghiên cứu;
 • Chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện thông qua Trang web của chúng tôi, nếu có; và / hoặc
 • Các truy vấn tìm kiếm của bạn trên Trang web.

Bạn cũng có thể cung cấp thông tin sẽ được xuất bản hoặc hiển thị (sau đây gọi là“được đăng”) trên các khu vực công cộng của Trang web, hoặc truyền cho những người dùng khác của Trang web hoặc các bên thứ ba (gọi chung là “Đóng góp của người dùng”). Đóng góp của người dùng của bạn được đăng trên và truyền cho người khác với rủi ro của riêng bạn. Xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên qua. Ngoài ra, chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác của Trang web mà bạn có thể chọn để chia sẻ Đóng góp người dùng của mình. Do đó, chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng những Đóng góp của Người dùng của bạn sẽ không bị những người không có thẩm quyền xem.

Thông tin Chúng tôi Thu thập Thông qua Công nghệ Thu thập Dữ liệu Tự động. Khi bạn điều hướng và tương tác với Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu tự động để thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị, hành động duyệt web và các mẫu của bạn, bao gồm:

 • Thông tin chi tiết về các lần bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi, bao gồm dữ liệu lưu lượng truy cập và dữ liệu liên lạc khác và các tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng trên Trang web.
 • Thông tin về máy tính và kết nối internet của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ trực tuyến khác (theo dõi hành vi). XemLựa chọn về Cách Chúng tôi Sử dụng và Tiết lộ Thông tin của Bạnđể biết thông tin về cách bạn có thể chọn không tham gia theo dõi hành vi trên trang web này và cách chúng tôi phản hồi các tín hiệu của trình duyệt web và các cơ chế khác cho phép người tiêu dùng thực hiện lựa chọn về theo dõi hành vi.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động là dữ liệu thống kê và có thể bao gồm thông tin cá nhân và chúng tôi có thể duy trì nó hoặc liên kết nó với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập theo những cách khác hoặc nhận từ bên thứ ba. Nó giúp chúng tôi cải thiện Trang web của mình và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn, bao gồm bằng cách cho phép chúng tôi:

 • Ước tính quy mô đối tượng và cách sử dụng của chúng tôi;
 • Lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, cho phép chúng tôi tùy chỉnh Trang web của mình;
 • Tăng tốc tìm kiếm của bạn;
 • Nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi;

Các công nghệ chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu tự động này có thể bao gồm:

 • Cookie (hoặc cookie của trình duyệt). Cookie là một tập tin nhỏ được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được vào một số phần của Trang web của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp cookie khi bạn hướng trình duyệt của bạn đến Trang web của chúng tôi.
 • Cookie Flash. Một số tính năng nhất định của Trang web của chúng tôi có thể sử dụng các đối tượng được lưu trữ cục bộ (hoặc cookie Flash) để thu thập và lưu trữ thông tin về các tùy chọn và điều hướng của bạn đến, từ và trên Trang web của chúng tôi. Cookie flash không được quản lý bởi cài đặt trình duyệt giống như được sử dụng cho cookie của trình duyệt. Để biết thông tin về cách quản lý cài đặt quyền riêng tư và bảo mật của bạn cho cookie Flash, hãy xemLựa chọn về cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn.
 • Web Beacon (Tập tin chỉ báo). Các trang trên Trang web của chúng tôi và e-mail của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là báo hiệu web (còn được gọi là gif rõ ràng, thẻ pixel và gif pixel đơn) cho phép Công ty, chẳng hạn, tính người dùng đã truy cập vào những các trang hoặc đã mở email và để biết các số liệu thống kê liên quan đến trang web khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của nội dung trang web nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

BÊN THỨ BA SỬ DỤNG COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC

Một số nội dung hoặc ứng dụng, bao gồm cả quảng cáo, trên Trang web được phân phát bởi các bên thứ ba, bao gồm nhà quảng cáo, mạng quảng cáo và máy chủ, nhà cung cấp nội dung và nhà cung cấp ứng dụng. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie một mình hoặc kết hợp với đèn hiệu web hoặc các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin họ thu thập có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn hoặc họ có thể thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau và các dịch vụ trực tuyến khác. Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích (hành vi) hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác.

Chúng tôi không kiểm soát các công nghệ theo dõi của các bên thứ ba này hoặc cách chúng có thể được sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quảng cáo hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp có trách nhiệm. Để biết thông tin về cách bạn có thể chọn không nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu từ nhiều nhà cung cấp, hãy xemLựa chọn Về Cách Chúng tôi Sử dụng và Tiết lộ Thông tin của Bạn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào:

 • Để giới thiệu Trang web của chúng tôi và nội dung của nó cho bạn;
 • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi;
 • Để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp;
 • Để cung cấp cho bạn các thông báo về đăng ký của bạn, nếu có, bao gồm thông báo hết hạn và gia hạn;
 • Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả việc lập hóa đơn và thu tiền;
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp qua đó;
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác trên Trang web của chúng tôi;
 • Theo bất kỳ cách nào khác, chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin; và / hoặc
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về hàng hóa và dịch vụ của chính chúng tôi và của bên thứ ba mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên kết với bạn về hàng hóa và dịch vụ của chính chúng tôi và của bên thứ ba mà bạn có thể quan tâm. Để biết thêm thông tin, hãy xemLựa chọn về Cách Chúng tôi Sử dụng và Tiết lộ Thông tin của Bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi đã thu thập được từ bạn để cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo cho các đối tượng mục tiêu của nhà quảng cáo của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích này mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng nếu bạn nhấp vào hoặc tương tác với một quảng cáo, nhà quảng cáo có thể cho rằng bạn đáp ứng các tiêu chí mục tiêu của họ.

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp về người dùng của chúng tôi và thông tin không xác định bất kỳ cá nhân nào, không hạn chế.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp như được mô tả trong chính sách bảo mật này:

 • Đối với các công ty con và chi nhánh của chúng tôi;
 • Gửi đến các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp của mình;
 • Cho người mua hoặc người kế thừa khác trong trường hợp sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của Công ty, cho dù là hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý hoặc tương tự tiếp tục, trong đó thông tin cá nhân do Công ty nắm giữ về người dùng Trang web của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển giao;
 • Cho các bên thứ ba tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho bạn nếu bạn không chọn không tham gia các tiết lộ này. Để biết thêm thông tin, hãy xemLựa chọn về Cách Chúng tôi Sử dụng và Tiết lộ Thông tin của Bạn;
 • Để thực hiện mục đích mà bạn cung cấp nó;
 • Vì bất kỳ mục đích nào khác do chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin; và / hoặc
 • Với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

 • Để tuân thủ bất kỳ lệnh tòa, luật hoặc quy trình pháp lý nào, bao gồm cả việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ hoặc cơ quan quản lý;
 • Để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng của chúng tôihttp://onqfinancial.com/terms-of-usevà các thỏa thuận khác, bao gồm cả cho mục đích thanh toán và thu tiền; và / hoặc
 • Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

CÁC LỰA CHỌN VỀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra các cơ chế để cung cấp cho bạn quyền kiểm soát sau đối với thông tin của bạn:

 • Công nghệ Theo dõi và Quảng cáo. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt hoặc để cảnh báo bạn khi cookie đang được gửi. Để tìm hiểu cách bạn có thể quản lý cài đặt cookie Flash của mình, hãy truy cập trang cài đặt trình phát Flash trêntrang webcủa Adobe. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của trang web này sau đó có thể không truy cập được hoặc không hoạt động bình thường.
 • Tiết lộ thông tin của bạn cho quảng cáo của Bên thứ Ba. Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba không liên kết hoặc không phải đại lý cho các mục đích quảng cáo, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách chọn hộp có liên quan trên biểu mẫu mà chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể chọn không tham gia bằng cách bỏ chọn các ô có liên quan hoặc bằng cách gửi cho chúng tôi email nêu rõ yêu cầu của bạn tớiinfo@onqfinancial.com.
 • Khuyến mại từ Công ty. Nếu bạn không muốn Công ty sử dụng địa chỉ email của mình để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của chính chúng tôi hoặc của bên thứ ba, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách chọn hộp có liên quan trên biểu mẫu mà chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn hoặc bất kỳ hình thức nào khác thời gian bằng cách chọn hoặc bỏ chọn các ô có liên quan hoặc bằng cách gửi cho chúng tôi email nêu yêu cầu của bạn tớiinfo@onqfinancial.com. Nếu chúng tôi đã gửi cho bạn một email quảng cáo, bạn có thể gửi cho chúng tôi một email trả lại yêu cầu được bỏ qua các bản phân phối email trong tương lai.
 • Quảng cáo Nhắm mục tiêu. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi để phân phối quảng cáo theo sở thích đối tượng mục tiêu của nhà quảng cáo của chúng tôi, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách chọn hộp có liên quan trên biểu mẫu mà chúng tôi thu thập dữ liệu. Bạn cũng có thể chọn không tham gia bằng cách chọn hoặc bỏ chọn các hộp có liên quan hoặc bằng cách gửi cho chúng tôi email nêu rõ yêu cầu của bạn tớiinfo@onqfinancial.com.

Chúng tôi không kiểm soát việc thu thập hoặc sử dụng thông tin của bên thứ ba để phục vụ quảng cáo dựa trên sở thích. Tuy nhiên, các bên thứ ba này có thể cung cấp cho bạn các cách để chọn không thu thập hoặc sử dụng thông tin của bạn theo cách này. Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu từ các thành viên của Sáng kiến Quảng cáo Mạng (“NAI”) trên trang web của NAI.

TRUY CẬP VÀ SỬA THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn có thể xem lại và thay đổi thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉinfo@onqfinancial.com.

Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tạiinfo@onqfinancial.comđể sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể không chấp nhận yêu cầu thay đổi thông tin nếu chúng tôi tin rằng sự thay đổi đó sẽ vi phạm bất kỳ luật hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc khiến thông tin không chính xác.

Nếu bạn xóa Đóng góp của người dùng khỏi Trang web, các bản sao của Đóng góp của người dùng của bạn vẫn có thể xem được trong các trang đã lưu trong bộ nhớ cache và có thể đã được sao chép hoặc lưu trữ bởi những người dùng Trang web khác. Việc truy cập và sử dụng hợp lý thông tin được cung cấp trên Trang web, bao gồm cả Đóng góp của Người dùng, được điều chỉnh bởi Điều khoản sử dụng của chúng tôihttp://onqfinancial.com/terms-of-use.

QUYỀN RIÊNG TƯ Ở CALIFORNIA CỦA BẠN

Bộ luật Dân sự California Mục § 1798.83 cho phép người dùng Trang web của chúng tôi là cư dân California yêu cầu một số thông tin liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để thực hiện một yêu cầu như vậy, vui lòng gửi email đếninfo@onqfinancial.com.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp được thiết kế để bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất ngẫu nhiên và khỏi bị truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ bằng các biện pháp bảo mật hợp lý về mặt thương mại. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng các phương tiện hợp lý về mặt thương mại.

Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn cũng phụ thuộc vào bạn. Khi chúng tôi cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu để truy cập vào một số phần của Trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn được truyền đến Trang web của chúng tôi. Bất kỳ việc truyền tải thông tin cá nhân nào đều do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bất kỳ cài đặt bảo mật hoặc biện pháp bảo mật nào có trên Trang web.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Chính sách của chúng tôi là đăng bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật của mình trên trang này. Ngày chính sách bảo mật được sửa đổi lần cuối được xác định ở đầu trang. Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi chúng tôi đăng chúng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi đăng chính sách bảo mật đã sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi. Bạn phải kiểm tra trang này mỗi khi bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi để bạn biết về bất kỳ thay đổi nào, vì chúng ràng buộc với bạn. Bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này theo định kỳ. Nếu bạn thấy CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY là không thể chấp nhận được hoặc nếu bạn không đồng ý với CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, vui lòng không sử dụng Trang web này.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách bảo mật này và các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi tại:info@onqfinancial.com