Từ chối trách nhiệm

Trang web này và thông tin nó chứa đựng được cung cấp như là một dịch vụ bởi On Q Financial, Inc nhằm hỗ trợ những người có các câu hỏi và mối quan tâm về việc mua một ngôi nhà và các sản phẩm vay thế chấp có sẵn. Trang web của chúng tôi có các đường dẫn đến các trang web chúng tôi cảm thấy sẽ hữu ích đối với quý vị và có thể cung cấp các dịch vụ. Khi quý vị kết nối với một trang web khác, quý vị sẽ không còn ở trên trang web của chúng tôi nữa và sẽ phải theo chính sách quyền riêng tư của trang web mới. On Q Financial, Inc. Inc., không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc khả năng truy cập của các trang web bên ngoài hoặc các tài liệu bên ngoài được kết nối đến trên trang web này. Độc giả được khuyến khích nghiên cứu và xác thực thông tin được chứa đựng ở đây. Thông tin trên trang web này không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên từ các tư vấn viên tín dụng hoặc tư vấn pháp luật chuyên nghiệp. On Q Financial, Inc không thể và không cung cấp lời khuyên hợp pháp cho công chúng. Sự liệt kê của một tổ chức không nhất thiết tượng trưng cho sự bảo trợ hoặc xác nhận bởi On Q Financial, Inc., Inc về thông tin hoặc tổ chức đó.