CÔNG CỤ TÍNH TOÁN KHOẢN VAY VA

Tìm hiểu chi phí khoản vay mua nhà VA.

$
$50K $1.5M
%
$
%
$
NĂM CỐ ĐỊNH
% LÃI

Tiền Gốc và Tiền Lãi

Thuế Bất Động Sản

Bảo Hiểm Chủ Sở Hữu Nhà

Phí Cấp Vốn VA

ĐĂNG KÝ VAY MUA NHÀ NGAY HÔM NAY!

Buy a House Refinance
Công cụ tính toán này cung cấp cái nhìn tổng quan về các khoản thanh toán nợ vay thế chấp hàng tháng. Để nhận báo giá dành riêng cho cá nhân từ Tư Vấn Viên Cho Vay Thế Chấp của On Q, hãy gọi 1-866-667-3279.

Giới Thiệu về Công Cụ Tính Toán Này

Có tính đến tình hình, điều kiện riêng của quý vị và sử dụng công cụ tính toán này để đưa ra ước tính cho các khoản thanh toán vay thế chấp hàng tháng.

Để giúp quý vị sử dụng công cụ tính toán này hiệu quả, chúng tôi đã giải thích từng thông tin đầu vào và đầu ra như sau:

LOẠI DỊCH VỤ

Nhiều bộ đội đang tại ngũ và đã nghỉ hưu của chúng tôi có thể hưởng lợi từ Khoản Vay VA. Vui lòng phân biệt loại quân chủng mà quý vị từng phục vụ cho quốc gia.

LOẠI KHOẢN VAY

Khoản Vay VA cung cấp một vài loại khoản vay khác nhau để mua nhà hoặc đảo nợ để mua nhà. Nếu quý vị đang có kế hoạch đảo nợ, quý vị sẽ phải phân biệt rõ giữa khoản vay đảo nợ giảm lãi suất (IRRRL) hay đảo nợ vay thêm.

QUÝ VỊ CÓ BỊ KHUYẾT TẬT THEO VA KHÔNG?

Chọn có nếu quý vị là cựu chiến binh bị khuyết tật.

QUÝ VỊ ĐÃ TỪNG SỬ DỤNG KHOẢN VAY VA TRƯỚC ĐÂY CHƯA?

Chọn có nếu quý vị đã sử dụng Khoản Vay VA để mua nhà hoặc đảo nợ.

GIÁ TRỊ CĂN NHÀ

Số tiền này là giá mua hoặc giá mua dự kiến của ngôi nhà mà quý vị đang tìm mua.

THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG NĂM

Là chủ nhà, quý vị sẽ cần nộp thuế bất động sản hàng năm. Chính quyền địa phương thu thuế này dưới dạng tỷ lệ phần trăm giá trị bất động sản. Chúng tôi đã ước tính các thuế bất động sản là 1,5% giá trị ngôi nhà, nhưng thuế bất động sản có thể khác nhau theo từng quận. Quý vị có thể tìm thuế bất động sản hiện hành bắt buộc tại khu vực của mình trên các trang web của chính quyền địa phương.

KHOẢN TRẢ TRƯỚC

Khoản trả trước là số tiền quý vị trả khi chốt giao dịch mua nhà và được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm tổng giá trị ngôi nhà. Thông thường, bên cho vay sẽ yêu cầu khoản trả trước là 20% giá trị ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều chương trình cung cấp các lựa chọn khoản trả trước ở mức thấp.

LÃI SUẤT

Lãi suất là phần trăm lãi hàng năm quý vị sẽ phải trả dựa trên số tiền nợ của khoản vay. Lãi suất sẽ dao động dựa trên nhiều yếu tố bên ngoài, bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường nhà ở và các điều kiện kinh tế khác.

BẢO HIỂM CHỦ SỞ HỮU NHÀ HÀNG NĂM

Bảo hiểm chủ sở hữu nhà đề cập đến phí bảo hiểm quý vị phải trả để bảo vệ giá trị ngôi nhà của mình. Chúng tôi đã ước tính bảo hiểm chủ sở hữu nhà hàng năm có giá trị khoảng 0,35% giá trị ngôi nhà, mặc dù số tiền này có thể thay đổi theo địa điểm và hãng bảo hiểm. Tại một số khu vực, chính quyền địa phương có thể không yêu cầu nộp bảo hiểm chủ sở hữu nhà. Tìm hiểu thêm bằng cách liên lạc với Tư Vấn Viên Cho Vay Thế Chấp của On Q ngay hôm nay.

KỲ HẠN VAY THẾ CHẤP

Kỳ hạn vay thế chấp là khoảng thời gian quý vị sẽ phải thực hiện các khoản thanh toán nợ vay. Thông thường, kỳ hạn vay thế chấp là 15 hoặc 30 năm. Kỳ hạn dài hơn thì quý vị được hưởng lợi là các khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn nhưng mặt trái là phải trả thêm lãi theo thời gian.