CÔNG CỤ TÍNH TOÁN KHOẢN VAY THẾ CHẤP

Mua nhà là một khoản đầu tư lớn. Điều quan trọng là cần phải hiểu mọi thông tin liên quan và xem quý vị có thể chi trả bao nhiêu.

$
$50K $1.5M
$
%
%
$
NĂM CỐ ĐỊNH
% LÃI

Tiền Gốc và Tiền Lãi

Thuế Bất Động Sản

Bảo Hiểm Chủ Sở Hữu Nhà

Bảo Hiểm Vay Thế Chấp

ĐĂNG KÝ VAY MUA NHÀ NGAY HÔM NAY!

Buy a House Or Refinance
Công cụ tính toán này cung cấp cái nhìn tổng quan về các khoản thanh toán nợ vay thế chấp hàng tháng. Để nhận báo giá dành riêng cho cá nhân từ Tư Vấn Viên Cho Vay Thế Chấp của On Q, hãy gọi 1-866-667-3279.

Giới Thiệu về Công Cụ Tính Toán Này

Công cụ tính toàn này được lập để cung cấp ước tính nhanh về các khoản thanh toán vay thế chấp hàng tháng dựa trên tình hình, điều kiện cụ thể của quý vị.

Để giúp quý vị sử dụng công cụ tính toán hiệu quả hơn, chúng tôi đã giải thích từng thông tin đầu vào và đầu ra của công cụ tính toán như sau:

Giá trị căn nhà

Giá này là giá mua (hoặc giá mua dự kiến) của ngôi nhà mà quý vị đang định mua.

Khoản Trả Trước

Khoản trả trước là khoản tiền quý vị trả trước để thế chấp trước khi nhận nhà. Phần thanh toán còn lại cho ngôi nhà sẽ đến từ khoản vay thế chấp. Các khoản trả trước thể hiện dưới dạng phần trăm. Khoản trả trước ít nhất là 20 phần trăm giúp quý vị tránh không phải nộp bảo hiểm vay thế chấp. Có nhiều yêu cầu khác nhau về khoản trả trước dưới 20% đối với những người mua nhà đủ tiêu chuẩn cũng như một số chương trình hỗ trợ thanh toán khoản trả trước.

Kỳ hạn vay thế chấp

Kỳ hạn vay thế chấp là khoảng thời gian quý vị muốn thanh toán nợ vay thế chấp của mình. Kỳ hạn dài hơn nghĩa là khoản thanh toán nợ vay thế chấp hàng tháng ít hơn, nhưng đồng nghĩa với việc trả lãi nhiều hơn theo thời gian.

Lãi suất

Lãi suất cho khoản vay thế chấp là lãi suất quý vị sẽ phải trả dựa trên số tiền còn nợ của khoản vay thế chấp. Lãi suất này do bên cho vay thế chấp xác định và lãi suất khác nhau tùy theo bên cho vay. Nếu quý vị muốn xem lãi suất của mình có thể là bao nhiêu, hãy liên hệ ngay với Tư Vấn Viên Cho Vay Thế Chấp của On Q Financial.

Thuế Bất Động Sản Hàng Năm

Thuế Bất Động Sản Hàng Năm đề cập đến phần trăm thuế quý vị phải trả dựa trên giá hoặc giá trị của ngôi nhà. Thuế bất động sản ở trên được ước tính là 1,5% giá trị ngôi nhà. Thuế suất bất động sản trung bình khác nhau tùy theo tiểu bang và quận. Nếu quý vị không biết phần trăm thuế bất động sản của mình là bao nhiêu, hãy liên hệ tư vấn viên cho vay thế chấp của On Q Financial, Inc. ngay hôm nay theo số 866-667-3279.

Bảo Hiểm Chủ Sở Hữu Nhà Hàng Năm

Bảo hiểm chủ sở hữu nhà hàng năm là phí bảo hiểm quý vị có thể phải trả để bảo hiểm cho ngôi nhà của mình. Trong một số trường hợp, không bắt buộc phải nộp phí bảo hiểm chủ sở hữu nhà. Chi phí bảo hiểm chủ sở hữu nhà khác nhau rất nhiều tùy theo địa điểm. Bảo hiểm chủ sở hữu nhà hàng năm được làm tròn thành 0,35% giá trị của ngôi nhà nhưng có thể thay đổi theo hãng bảo hiểm. Hãy liên hệ tư vấn viên cho vay thế chấp của On Q Financial, Inc. ngay hôm nay để được hỗ trợ xác định mức phí bảo hiểm tại khu vực của quý vị bằng cách gọi điện theo số 866-667-3279.

Khoản Thanh Toán Hàng Tháng

Khoản thanh toán hàng tháng được trình bày là tổng số tiền dự kiến thanh toán hàng tháng dựa trên thông tin vay thế chấp. Khoản này bao gồm khoản trả trước một phần tiền gốc mà quý vị đã vay, tiền lãi dựa trên số tiền đã vay và ước tính khoản tiền dự kiến quý vị phải trả cho các chi phí bắt buộc khác liên quan đến căn nhà, bao gồm:

  • Thuế bất động sản
  • Bảo hiểm chủ sở hữu nhà
  • Và bảo hiểm vay thế chấp