CÔNG CỤ TÍNH TOÁN 15-30 NĂM

Các khoản vay thế chấp lãi suất cố định kỳ hạn 15 năm và 30 năm là hai khoản vay thế chấp lãi suất cố định phổ biến nhất

$
$50K $1.5M
%
$
$

30 Năm Khoản Vay

15 Năm Khoản Vay

 
%
%
Phân Tích Chi Tiết Khoản Thanh Toán 30-n 15-n

Tiền Gốc và Tiền Lã

Thuế Bất Động Sản

Bảo Hiểm Chủ Sở Hữu Nhà

Bảo Hiểm Vay Thế Chấp

ĐĂNG KÝ VAY MUA NHÀ NGAY HÔM NAY!

Buy a House Refinance
Công cụ tính toán này cung cấp cái nhìn tổng quan về các khoản thanh toán nợ vay thế chấp hàng tháng. Để nhận báo giá dành riêng cho cá nhân từ Tư Vấn Viên Cho Vay Thế Chấp của On Q, hãy gọi 1-866-667-3279.

Quý Vị Có Thể Muốn Vay Thế Chấp Kỳ Hạn 30 Năm

Mỗi người có tình hình tài chính riêng và cần được xem xét, nhưng nếu quý vị muốn thanh toán nợ vay thế chấp hàng tháng thấp hơn, thì khoản vay thế chấp kỳ hạn 30 năm có thể là lựa chọn thích hợp nhất cho quý vị. Thanh toán nợ vay thế chấp trong 30 năm cho phép quý vị dành ra khoản tiền hàng tháng nhiều hơn để chi trả cho các hoạt động tài chính và nghĩa vụ khác. Ví dụ: nếu quý vị muốn tăng quỹ tiết kiệm khẩn cấp, nếu quý vị đầu tư hoặc nếu quý vị dành nhiều tiền hơn vào quỹ hưu trí, quý vị có thể giữ tiền để tập trung vào các mục tiêu đó. Khoản vay thế chấp kỳ hạn 30 năm có thể giúp quý vị mua “nhiều nhà hơn” so với khoản vay thế chấp kỳ hạn 15 năm vì chi phí của khoản vay thế chấp được chia cho thời gian lâu hơn. Nếu gia đình quý vị ngày càng có nhiều thành viên hoặc quý vị muốn mua nhà “vĩnh viễn”, khoản vay thế chấp kỳ hạn 30 năm cho phép quý vị sử dụng nhiều tiền hơn trong ngắn hạn.

Quý Vị Có Thể Muốn Vay Thế Chấp Kỳ Hạn 15 Năm

Nếu quý vị không lo lắng về khoản thanh toán nợ vay thế chấp hàng tháng hoặc một trong những mối lo lắng chính của quý vị là chi phí dài hạn cho ngôi nhà tương lai, thì khoản vay thế chấp kỳ hạn 15 năm có thể là lựa chọn phù hợp với quý vị. Nếu quý vị sẵn sàng dành khoản thanh toán nợ vay thế chấp hàng tháng cao hơn, thì về cơ bản, lợi ích dành cho quý vị là quý vị có thể trả hết tiền nhà trong một nửa thời gian. Nếu quý vị sắp xếp đâu vào đó khi cần đến quỹ khẩn cấp và có tiền để ưu tiên cho khoản thanh toán nợ vay thế chấp mua nhà, thì hãy chọn tùy chọn này! Xem xét quy mô ngôi nhà mà quý vị muốn mua trong dài hạn, vì nhà càng lớn thì thường khoản thanh toán nợ vay thế chấp hàng tháng càng cao trong trường hợp vay thế chấp có lãi suất cố định. Nếu quý vị tìm thấy ngôi nhà yêu thích trong thời gian dài phù hợp với ngân sách trả khoản vay thế chấp của mình, thì khoản vay thế chấp kỳ hạn 15 năm có thể là lựa chọn rất phù hợp.

Giới Thiệu về Công Cụ Tính Toán Này

Công cụ tính toàn này được lập để cung cấp ước tính nhanh về các khoản thanh toán vay thế chấp hàng tháng dựa trên tình hình, điều kiện cụ thể của quý vị.

Để giúp quý vị sử dụng công cụ tính toán hiệu quả hơn, chúng tôi đã giải thích từng thông tin đầu vào và đầu ra của công cụ tính toán như sau:

Giá trị căn nhà

Giá này là giá mua (hoặc giá mua dự kiến) của ngôi nhà mà quý vị đang định mua.

Khoản Trả Trước

Khoản trả trước là khoản tiền quý vị trả trước để thế chấp trước khi nhận nhà. Phần thanh toán còn lại cho ngôi nhà sẽ đến từ khoản vay thế chấp. Các khoản trả trước thể hiện dưới dạng phần trăm. Khoản trả trước ít nhất là 20 phần trăm giúp quý vị tránh không phải nộp bảo hiểm vay thế chấp. Có nhiều yêu cầu khác nhau về khoản trả trước dưới 20% đối với những người mua nhà đủ tiêu chuẩn cũng như một số chương trình hỗ trợ thanh toán khoản trả trước.

Kỳ hạn vay thế chấp

Kỳ hạn vay thế chấp là khoảng thời gian quý vị muốn thanh toán nợ vay thế chấp của mình. Kỳ hạn dài hơn nghĩa là khoản thanh toán nợ vay thế chấp hàng tháng ít hơn, nhưng đồng nghĩa với việc trả lãi nhiều hơn theo thời gian.

Lãi suất

Lãi suất cho khoản vay thế chấp là lãi suất quý vị sẽ phải trả dựa trên số tiền còn nợ của khoản vay thế chấp. Lãi suất này do bên cho vay thế chấp xác định và lãi suất khác nhau tùy theo bên cho vay. Nếu quý vị muốn xem lãi suất của mình có thể là bao nhiêu, hãy liên hệ ngay với Tư Vấn Viên Cho Vay Thế Chấp của On Q Financial.

Thuế Bất Động Sản Hàng Năm

Thuế Bất Động Sản Hàng Năm đề cập đến phần trăm thuế quý vị phải trả dựa trên giá hoặc giá trị của ngôi nhà. Thuế bất động sản ở trên được ước tính là 1,5% giá trị ngôi nhà. Thuế suất bất động sản trung bình khác nhau tùy theo tiểu bang và quận. Nếu quý vị không biết phần trăm thuế bất động sản của mình là bao nhiêu, hãy liên hệ tư vấn viên cho vay thế chấp của On Q Financial, Inc. ngay hôm nay theo số 866-667-3279.

Bảo Hiểm Chủ Sở Hữu Nhà Hàng Năm

Bảo hiểm chủ sở hữu nhà hàng năm là phí bảo hiểm quý vị có thể phải trả để bảo hiểm cho ngôi nhà của mình. Trong một số trường hợp, không bắt buộc phải nộp phí bảo hiểm chủ sở hữu nhà. Chi phí bảo hiểm chủ sở hữu nhà khác nhau rất nhiều tùy theo địa điểm. Bảo hiểm chủ sở hữu nhà hàng năm được làm tròn thành 0,35% giá trị của ngôi nhà nhưng có thể thay đổi theo hãng bảo hiểm. Hãy liên hệ tư vấn viên cho vay thế chấp của On Q Financial, Inc. ngay hôm nay để được hỗ trợ xác định mức phí bảo hiểm tại khu vực của quý vị bằng cách gọi điện theo số 866-667-3279.

Khoản Thanh Toán Hàng Tháng

Khoản thanh toán hàng tháng được trình bày là tổng số tiền dự kiến thanh toán hàng tháng dựa trên thông tin vay thế chấp. Khoản này bao gồm khoản trả trước một phần tiền gốc mà quý vị đã vay, tiền lãi dựa trên số tiền đã vay và ước tính khoản tiền dự kiến quý vị phải trả cho các chi phí bắt buộc khác liên quan đến căn nhà, bao gồm:

  • Thuế bất động sản
  • Bảo hiểm chủ sở hữu nhà
  • Và bảo hiểm vay thế chấp