HỖ TRỢ KHOẢN TRẢ TRƯỚC (DPA)

Tìm kiếm hỗ trợ khoản trả trước thông qua các chương trình hỗ trợ của tiểu bang hoặc quốc gia.

Buy a House Refinance
AT ON Q FINANCIAL
On Q gives back

We believe in making the Dream of Homeownership a Reality- for Everyone, and we strive to make that vision a reality!

Learn More

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHOẢN TRẢ TRƯỚC (DPA) LÀ GÌ?

Hỗ trợ khoản trả trước chính xác còn được gọi là không phải trả khoản trả trước.

Những người mua nhà đủ tiêu chuẩn tìm kiếm nguồn hỗ trợ khoản trả trước có thể sử dụng tiền từ các tổ chức hỗ trợ nhà ở trong khu vực. Hầu hết các chương trình đều cung cấp hỗ trợ theo dạng trợ cấp hoặc khoản vay, có thể miễn trả sau một khoảng thời gian. Trung bình thì người mua nhà đủ tiêu chuẩn có thể tiết kiệm hơn $17.500 từ các chương trình DPA theo báo cáo từ RealtyTrac.

TÔI CÓ CẦN TRẢ TRƯỚC ĐỂ MUA NHÀ KHÔNG?

Hầu hết mọi người không cân nhắc đến việc mua nhà vì họ cho rằng họ không có đủ tiền tiết kiệm để thanh toán khoản trả trước. Họ tự loại bỏ khả năng mình có thể mua được nhà vì họ cho rằng họ cần trả trước 20% hoặc ít nhất là một khoản tiền đáng kể để thanh toán khoản trả trước. Điều đó không đúng.

Các chương trình Hỗ Trợ Khoản Trả Trước (DPA) khi Vay Thế Chấp dành cho những người không đủ khả năng dành ra khoản tiền lớn để nộp khoản trả trước khi mua nhà. Một số chương trình yêu cầu trả trước 0%. Các chương trình DPA là lựa chọn vàng dành cho Người Mua Nhà Lần Đầu và thậm chí cả những người từng trải qua quá trình vay thế chấp.

On Q Financial cung cấp hàng loạt các chương trình Hỗ Trợ Khoản Trả Trước có thể giúp thanh toán một phần hoặc tất cả khoản trả trước cần thiết để mua ngôi nhà tương lai. Hơn hết, một số chương trình hỗ trợ khoản trả trước ở dạng chương trình trợ cấp không cần hoàn trả!

CHƯƠNG TRÌNH DPA QUỐC GIA

Chương Trình Within Reach

Chương trình Hỗ Trợ Khoản Trả Trước Within Reach là chương trình cho vay FHA của chính phủ giúp những người mua nhà đủ tiêu chuẩn không có đủ khoản tiền cần thiết để nộp khoản trả trước cho ngôi nhà:

 • Hỗ trợ khoản trả trước lên đến 4% số tiền tín phiếu
 • Kỳ hạn cố định 30 năm với khoản vay trả dần toàn bộ trên khoản vay thế chấp ban đầu
 • Có sẵn các loại khoản vay FHA
 • KHÔNG yêu cầu khóa học giáo dục người mua nhà
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

Chương trình Chenoa Fund

Chương trình Chenoa Fund giúp những người mua nhà không có khoản tiền lớn để nộp khoản trả trước bằng cách giúp tài trợ cho yêu cầu về khoản trả trước đối với khoản vay FHA là 3,5%. Chương trình này kết hợp khoản vay FHA với khoản trợ cấp hoặc khoản vay để nộp khoản trả trước. Đặc điểm của Chương Trình Chenoa Fund bao gồm:

 • Hỗ trợ khoản trả trước lên đến 3,5% giá mua hoặc giá thẩm định
 • Kỳ hạn cố định 30 năm với khoản vay trả dần toàn bộ trên khoản vay thế chấp ban đầu
 • KHÔNG yêu cầu khóa học giáo dục người mua nhà
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHOẢN TRẢ TRƯỚC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Các chương trình Hỗ Trợ Khoản Trả Trước đều khác nhau tùy theo yêu cầu của từng chương trình. Các cơ quan hỗ trợ nhà ở tiểu bang hoặc liên bang, tổ chức phi lợi nhuận hoặc bên cho vay thường đặt ra các yêu cầu và điều kiện cho chương trình DPA. Một số chương trình yêu cầu quý vị hoặc cán bộ cho vay tham gia khóa học ngắn về Hỗ Trợ Khoản Trả Trước dành cho những người mua nhà lần đầu.

Nếu quý vị được hỗ trợ dưới dạng khoản vay, quý vị có thể phải trả lại toàn bộ khi quý vị bán nhà hoặc thanh toán xong cho nhà của mình. Nếu quý vị nhận tiền theo hình thức trợ cấp cho người sở hữu nhà lần đầu, quý vị không phải trả lại tiền; tiền là của quý vị để trang trải cho khoản trả trước hoặc chi phí chuyển nhượng quyền sở hữu khi mua nhà.

Các chương trình DPA khác nhau cung cấp khoản trợ cấp dựa trên giá bán nhà, trong khi các chương trình khác có thể chi trả 20% giá bán và một số giới hạn trợ cấp ở số tiền cố định.

CÓ CÁC LỰA CHỌN HỖ TRỢ KHOẢN TRẢ TRƯỚC NÀO DÀNH CHO TÔI?

Có một số chương trình Hỗ Trợ Khoản Trả Trước khác nhau trên khắp đất nước. Một số chương trình có sẵn trên cả nước, nhưng thường là các chương trình theo tiểu bang, quận hoặc thành phố. Tư Vấn Viên Cho Vay Thế Chấp On Q sẽ giúp quý vị tìm hiểu xem lựa chọn nào tốt nhất cho quý vị và khoản vay của quý vị.

CÓ LỰA CHỌN HỖ TRỢ KHOẢN TRẢ TRƯỚC TẠI ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG?

Có hơn 2.000 chương trình Hỗ Trợ Khoản Trả Trước khắp quốc gia. Nhiều cơ quan chính quyền cấp tiểu bang, quận và thành phố trợ cấp tài chính cho những người trong cộng đồng đủ tiêu chuẩn và sẵn sàng sở hữu nhà.

Số tiền quý vị có thể nhận được thông qua các chương trình DPA khác nhau theo từng tiểu bang vì đây là các chương trình cung cấp tiền tài trợ. Một số chương trình tại địa phương và tiểu bang có thể giới hạn số tiền quý vị nhận từ các chương trình DPA.

TÔI CẦN TRẢ TRƯỚC BAO NHIÊU TIỀN KHI ĐƯỢC TRỢ CẤP KHOẢN TRẢ TRƯỚC?

Các chương trình Hỗ Trợ Khoản Trả Trước là chương trình vàng dành cho quý vị. Trong một số trường hợp, quý vị có thể được trợ cấp (hay gọi là khoản tiền miễn phí) hoặc khoản vay để giúp quý vị nọp khoản trả trước ở mức thấp. Các chương trình DPA và tỷ lệ phần trăm trả trước có thể khác nhau dựa trên điểm tín dụng và các yếu tố khác.

Một số chương trình DPA có thể chi trả hầu hết số tiền và trong một số trường hợp là tất cả khoản trả trước và người mua trả trước 0 phần trăm. Cơ quan hoặc tổ chức cung cấp chương trình sẽ đặt ra giới hạn hoặc ngưỡng cho số tiền mà quý vị có thể nhận được.

TÔI CẦN ĐIỂM TÍN DỤNG LÀ BAO NHIÊU ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KHOẢN TRẢ TRƯỚC?

Có nhiều giới hạn khác nhau để nhận Hỗ Trợ Khoản Trả Trước. Chúng tôi khuyến cáo quý vị nên tìm hiểu điểm tín dụng của mình là bao nhiêu trước khi đăng ký tham gia chương trình DPA hoặc xin phê duyệt trước cho khoản vay của mình. Quý vị cũng có thể làm việc với Tư Vấn Viên Cho Vay Thế Chấp để tìm ra chương trình DPA tốt nhất, phù hợp với nhu cầu và điểm tín dụng của quý vị.

HỖ TRỢ KHOẢN TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU

Hầu hết những người mua nhà lần đầu không biết rằng có các chương trình Hỗ Trợ Khoản Trả Trước. Các chương trình DPA giúp quý vị chi trả được cho ngôi nhà trong mơ của mình.

On Q cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác để đảm bảo trải nghiệm vay thế chấp lần đầu của quý vị đơn giản nhất có thể bằng ứng dụng di động Simplicity, công nghệ Lợi Thế Đa Văn Hóa và nhiều công cụ khác.

HỖ TRỢ KHOẢN TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI MÔI GIỚI

On Q Financial làm việc với khách hàng của quý vị để tìm ra chương trình Hỗ Trợ Khoản Trả Trước tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của họ và đảm bảo chốt giao dịch đúng thời hạn.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo khách hàng của quý vị có được trải nghiệm vay thế chấp đơn giản nhất với ứng dụng trên thiết bị di động Simplicity, công nghệ Lợi Thế Đa Văn Hóa của chúng tôi và nhiều công cụ khác.

DPA CHO NGƯỜI MUA NHÀ LẦN HAI

Các chương trình Hỗ Trợ Khoản Trả Trước không chỉ dành cho những người mua nhà lần đầu. Nhiều chương trình dành cho những người đã từng mua nhà muốn dọn đi và vẫn cần hỗ trợ khoản trả trước. Tư Vấn Viên Cho Vay Thế Chấp của On Q có thể giúp quý vị tìm chương trình DPA tốt nhất nếu quý vị không phải người mua nhà lần đầu.

MÔ TẢ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH DPA

 • Hỗ trợ khoản trả trước lên đến 5% số tiền vay
 • Kỳ hạn cố định 30 năm với khoản vay trả dần toàn bộ trên khoản vay thế chấp ban đầu
 • Có sẵn các loại khoản vay FHA và thông thường
 • Yêu cầu khóa học giáo dục người mua nhà
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

 • Hỗ trợ khoản trả trước lên đến 10% giá mua
 • Cấp vốn khoản vay thế chấp lần đầu với lãi suất cố định cho khoản vay thông thường
 • Yêu cầu khóa học Giáo Dục Người Mua Nhà
 • Cho phép một số mã zip đủ điều kiện

 • Chương trình này chỉ dành cho người mua nhà lần đầu
 • Hỗ trợ khoản trả trước lên đến 4% số tiền vay theo dạng khoản vay lần 2 không hoàn lại với kỳ hạn là 10 năm
 • Khoản vay thế chấp lần đầu có thể là khoản vay Thông Thường, FHA, USDA hoặc VA cố định 30 năm
 • Không bắt buộc người mua nhà phải tham gia khóa học tập để nhận chương trình khoản vay này
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

 • Chương trình này không giới hạn ở người mua nhà lần đầu
 • Hỗ trợ khoản trả trước lên đến 4% số tiền vay. Số tiền này được cấp theo dạng khoản vay lần 2 không hoàn lại với kỳ hạn là 10 năm
 • Khoản vay thế chấp lần đầu có thể là khoản vay Thông Thường, FHA, USDA hoặc VA cố định 30 năm
 • Không bắt buộc người mua nhà phải tham gia khóa học tập để nhận chương trình khoản vay này
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

 • Hỗ trợ khoản trả trước lên đến 5% theo Chương Trình Home Advantage
 • Tối đa $8.000 theo Chương Trình Home Advantage lần đầu của NC đối với cựu chiến binh đủ tiêu chuẩn và người mua nhà lần đầu
 • Kỳ hạn cố định 30 năm với khoản vay trả dần toàn bộ trên khoản vay thế chấp ban đầu
 • Có sẵn các loại khoản vay Thông Thường, FHA, VA và USDA
 • Yêu cầu khóa học Giáo Dục Người Mua Nhà
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập
 • Chương trình House Key chỉ có ở một số khu vực và người vay phải là người mua nhà lần đầu

 • Hỗ trợ khoản trả trước lên đến 4% số tiền tín phiếu
 • Kỳ hạn cố định 30 năm với khoản vay trả dần toàn bộ trên khoản vay thế chấp ban đầu
 • Có sẵn các loại khoản vay Thông Thường, FHA, VA và USDA
 • Yêu cầu khóa học Giáo Dục Người Mua Nhà
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

 • Có sẵn hỗ trợ khoản trả trước lên đến 5% số tiền vay để trả trước hoặc trả chi phí chốt giao dịch
 • Thời hạn cố định 30 năm
 • Có sẵn các loại khoản vay Thông Thường, FHA, VA và USDA
 • Yêu cầu khóa học Giáo Dục Người Mua Nhà
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

 • Tối đa 5% số tiền tín phiếu dành cho hỗ trợ khoản trả trước đối với khoản vay Thông Thường. FHA và VA
 • Hỗ trợ khoản trả trước bổ sung tối đa 1% đối với các đối tượng là Quân Đội, Người Ứng Cứu Tuyến Đầu và Giáo Viên đủ tiêu chuẩn
 • Yêu cầu khóa học Giáo Dục Người Mua Nhà
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

 • Khoản Trợ Cấp 3% Ưu Tiên cho FNMA FL HFA Thông Thường và Khoản Trợ Cấp PLUS Ưu Tiên HFA (tối đa 4% HFA) Khoản Trợ Cấp 3% FHLMC HFA Advantage Thông Thường Advantage PLUS và Khoản Trợ Cấp 4%
 • Người vay đủ điều kiện tham gia chương trình Khoản Vay Thông Thường ưu tiên FL HFA tại tất cả các quận sẽ đủ tiêu chuẩn nhận Hỗ Trợ FL trợ cấp Vay Thế Chấp thứ 2 lên đến $7.500 và FL HLP lên đến $10.000
 • (Những) người vay đủ tiêu chuẩn tham gia các chương trình Trái Phiếu (FHA, VA và USDA FNMA HFA Ưu Tiên), Khoản Vay Thế Chấp Salute Our Soldiers (Chào Người Lính) và Người Mua Nhà Lần Đầu FL đủ tiêu chuẩn nhận Hỗ Trợ FL tối đa $7.500 và FL HLP tối đa $10.000
 • Kỳ hạn cố định 30 năm với khoản vay trả dần toàn bộ trên khoản vay thế chấp ban đầu
 • Có sẵn các loại khoản vay Thông Thường, FHA, VA và USDA
 • Yêu cầu khóa học Giáo Dục Người Mua Nhà
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

 • Hỗ trợ khoản trả trước tối đa $7.500
 • Kỳ hạn cố định 30 năm với khoản vay trả dần toàn bộ
 • Có sẵn các loại khoản vay Thông Thường, FHA, VA và USDA
 • Yêu cầu khóa học Giáo Dục Người Mua Nhà
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

 • Không giới hạn ở người mua nhà lần đầu
 • Tối đa 5% số tiền vay lần đầu cho khoản vay Thông Thường
 • Tối đa 4% số tiền vay lần đầu cho khoản vay HA, USDA và VA
 • Yêu cầu khóa học Giáo Dục Người Mua Nhà
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng và thu nhập

 • Kỳ hạn cố định 30 năm với khoản vay trả dần toàn bộ trên khoản vay thế chấp ban đầu
 • Có sẵn các loại khoản vay Thông Thường, FHA và VA
 • Yêu cầu khóa học Giáo Dục Người Mua Nhà
 • Phải là người mua nhà lần đầu
 • Có thể áp dụng giới hạn tín dụng, thu nhập và bất động sản
 • 0 phần trăm lãi và khoản vay không hoàn lại trong 5 năm:

  • $5.000: Quận Jefferson
  • $10.000: Quận St. Charles (không bắt buộc phải là người mua nhà lần đầu)
  • $10.000: Thành phố St. Charles (không bắt buộc phải là người mua nhà lần đầu)
  • $10.000: Thành phố O’Fallon
  • $3.500: Thành phố Florissant
  • $3.000 Quận St. Louis

On Q Financial DPA

AZ HFA Home Plus Arizona (AZ)
AZ Pathway to Purchase P2P Arizona (AZ)
Home in Five Advantage Down Payment Assistance  (City of Phoenix/Maricopa County) Arizona (AZ)
City of Phoenix – SVP/NSP Arizona (AZ)
CalPlus California (CA)
CAL Teacher Program California (CA)
GSFA Platinum California (CA)
City of Oxnard Repayable 2nd California (CA)
City of Oxnard Forgivable 3rd California (CA)
City of Carpinteria Workforce Homebuyer Down Payment Loan Program – Brokered California (CA)
Coastal Housing Partnership California (CA)
Cottage Health Shared Appreciation Loan (SAL) Program California (CA)
Cottage Health Mortgage Assistance Program (MAP) California (CA)
Santa Cruz County Association of Realtors SCCARHF California (CA)
City/County of Denver metro DPA – AIS Grant Colorado (CO)
Colorado Energy Builder Program Colorado (CO)
Colorado Housing Finance Authority – DPA 2nd Colorado (CO)
Colorado Housing Finance Authority – DPA Grant Colorado (CO)
Colorado Housing Finance Authority (CHFA) Advantage Colorado (CO)
Colorado Housing Finance Authority  Smart Step Colorado (CO)
Colorado Housing Finance Authority (CHFA)Preferred or Preferred Plus Colorado (CO)
Summit County Gov. Employees DPA Colorado (CO)
Escambia Housing Finance Commission Florida (FL)
Florida Housing Finance Corporation – Conventional Program Florida (FL)
Florida Housing Finance Corporation – Govt. Hardest Hit Funds DPA Program Florida (FL)
Gadsden County Ship Florida (FL)
City of Tampa, FL MAP Florida (FL)
Wakulla County, FL DPA Florida (FL)
Dekalb County WE Grant Program Georgia (GA)
Georgia Dream Georgia (GA)
Gwinnett County Georgia (GA)
City of Savannah – Dream Maker DPA Program Georgia (GA)
Invest Atlanta/Urban Residential Finance Authority Georgia (GA)
City of Raleigh Citywide Homeownership Program DPA North Carolina (NC)
NCHFA Home Advantage Mortgage Loan Program Includes MCC North Carolina (NC)
NCHFA Home 1st Home Advantage Mortgage Loan Program North Carolina (NC)
Community Partners Loan Pool North Carolina (NC)
City of High Point North Carolina (NC)
City of Wilson North Carolina (NC)
Town of Davidson North Carolina (NC)
Beyond Housing Missouri (MO)
Beyond Housing City of Florissant Missouri (MO)
Beyond Housing   Jefferson County Missouri (MO)
Beyond Housing City of St. Charles Missouri (MO)
Beyond Housing City of O’Fallon Missouri (MO)
Beyond Housing St. Charles  County Missouri (MO)
Beyond Housing  St Louis County Missouri (MO)
NHD Home is Possible Nevada (NV)
Nevada Housing Division: Home Possible for Teachers Nevada (NV)
NHD Home is Possible Heros HIP-H Nevada (NV)
Nevada Partners, Inc. Nevada (NV)
Nevada Rural Housing Home At Last Nevada (NV)
AAAH &OHCS Oregon (OR)
Home Forward GOALS Savings Oregon (OR)
VIDA Savings for Life Oregon (OR)
Clackamas County DPA Oregon (OR)
SC State Housing Homebuyer Program South Carolina (SC)
SC Housing Palmetto Home Advantage South Carolina (SC)
SC Housing FHA HHF DPA South Carolina (SC)
SC State Housing Homebuyer Program South Carolina (SC)
Community Works Carolina South Carolina (SC)
Texas Veterans Land Board Texas (TX)
Texas SETH – 2nd Texas (TX)
Texas SETH AIS Grant Texas (TX)
Texas SETH Grant Includes MCC Texas (TX)
Texas State Affordable Housing Corp (TSHAC) Includes MCC Texas (TX)
Texas State Affordable Housing Corp (TSHAC) 0% DPA 2nd Includes MCC Texas (TX)
Texas Department of Housing & Community Affairs – TDHCA Texas (TX)
Harris County – Stand alone MCC or can be combined with SETH 5 Star Advantage Program Texas (TX)
Travis County Hill Country Home Grant DPA Texas (TX)
City of Arlington HAP Texas (TX)
City of San Antonio, First Responders (FRHAP) Program Texas (TX)
City of San Antonio, Homeownership Incentive Program (HIP) DPA Program Texas (TX)
City of Houston Texas (TX)
Grand Prairie Buying Power Grant Texas (TX)
Veterans of Foreign Wars Grant ALL
Chickasaw Nation Citizens only DPA Grant Oklahoma (OK), National