KHOẢN VAY THẾ CHẤP THÔNG THƯỜNG

Thanh toán trước một phần đáng kể tiền gốc và đảm bảo có được Khoản Vay Thế Chấp Thông Thường.

Buy a House Refinance
AT ON Q FINANCIAL
On Q gives back

We believe in making the Dream of Homeownership a Reality- for Everyone, and we strive to make that vision a reality!

Learn More

KHOẢN VAY THẾ CHẤP THÔNG THƯỜNG LÀ GÌ?

Khoản vay thế chấp thông thường là khoản vay mua nhà không được cơ quan chính quyền hỗ trợ. “Khoản vay thế chấp thông thường” hay còn gọi là “khoản vay thông thường” đơn giản là bất kỳ khoản vay thế chấp nào không có bảo đảm hoặc bảo lãnh của các cơ quan Chính Quyền Liên Bang như Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (Federal Housing Administration, FHA) hay Bộ Cựu Chiến Binh (Department of Veterans Affairs, VA).

Khoản vay mua nhà thông thường đáp ứng các yêu cầu về tiền trả trước và thu nhập do Fannie Mae (Hiệp Hội Vay Thế Chấp Quốc Gia) và Freddie Mac (Tập Đoàn Thế Chấp Cho Vay Mua Nhà Liên Bang) đặt ra. Các khoản vay thông thường cũng phải tuân thủ hạn mức khoản vay do FHFA (Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Nhà Ở Liên Bang) đặt ra.

Người vay thế chấp thông thường trả trước ít nhất 20% không phải nộp phí bảo hiểm vay thế chấp. Các công ty cho vay thế chấp như On Q Financial, Inc. phải yêu cầu người vay mua bảo hiểm vay thế chấp để bảo vệ bên cho vay nếu người mua không trả được khoản vay thế chấp. Tuy nhiên, loại hình bảo hiểm này cũng có lợi ích cho người mua. Khi có bảo hiểm vay thế chấp, người mua được phép mua nhà trước khi để dành đủ khoản tiền trả trước 20%. Điều này có thể mở ra thêm cơ hội cho khách mua nhà.

CÓ NHỮNG LỢI ÍCH NÀO?

Khoản vay thông thường là một lựa chọn tuyệt vời cho người vay có uy tín tốt và tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) thấp. Họ là những người vay có thể trả trước 20%.

Nhờ đó, họ không phải trả phí bảo hiểm vay thế chấp tư nhân (private mortgage insurance, PMI). Khách vay muốn trả trước thấp hơn cũng có thể thanh toán trước ở mức thấp nhất là 3%- họ sẽ chỉ cần nộp PMI cho đến khi trả dần khoản vay tới tỷ lệ LTV (Khoản Vay trên Giá Trị) còn 78% hoặc khi LTV còn 80%, họ có thể liên hệ với bên thu hồi nợ để xem liệu có thể dừng bảo hiểm Vay Thế Chấp căn cứ theo số tiền họ đã trả cho căn nhà hay không. Với khoản vay thông thường, người vay cũng có lựa chọn bảo hiểm vay thế chấp do bên cho vay chi trả (LPMI), theo đó lãi suất sẽ cao hơn nhưng người vay có thể loại bỏ phí bảo hiểm vay thế chấp hàng tháng ra khỏi tổng tiền trả nợ khoản vay thế chấp của mình.

  • Nếu trả trước 20% thì không cần nộp phí bảo hiểm vay thế chấp tư nhân
  • Có nhiều lựa chọn về bảo hiểm vay thế chấp khi LTV lớn hơn 80%
  • Toàn bộ khoản tiền có thể được lấy từ quà tặng ưu đãi của khoản vay phù hợp với cư sở chính
  • Khoản vay dành cho các căn nhà đơn hộ và các loại hình bất động sản khác, tối đa là căn nhà thứ hai thuộc kiểu bất động sản 4 hộ
  • Tối đa 10 bất động sản được cho vay đối với các bất động sản là nhà ở đầu tư

VÌ SAO KHOẢN VAY THÔNG THƯỜNG LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NHÀ MÔI GIỚI?

Khoản vay thông thường là một chủ đề mà mỗi nhà môi giới đều cần thảo luận với khách hàng của mình. Đặc biệt, những khách mua nhà lần đầu sẽ rất hài lòng với các lựa chọn mức trả trước linh hoạt. Khoản vay thông thường cũng có thể tính đến khoảng giá nhà mà người vay sẽ muốn mua vì những khoản vay này có thể hợp cách hoặc không hợp cách Nếu số tiền cần vay vượt quá hạn mức vay ở một khu vực, người vay có thể đăng ký khoản vay thông thường không hợp cách với số tiền chính xác mà họ cần vay. Tính linh hoạt trong các lựa chọn và phương án ngay từ đầu gắn liền với khoản vay thông thường là điều mà các nhà môi giới cần trao đổi với khách hàng.

KHOẢN VAY THÔNG THƯỜNG SO VỚI CÁC KHOẢN VAY KHÁC

*Trả trước 3% nếu ít nhất một người mua là người mua nhà lần đầu hoặc có thể đáp ứng nguyên tắc chỉ đạo về thu nhập của khu vực.