CÁC KHOẢN VAY MUA NHÀ

Tìm hiểu về nhiều lựa chọn khoản vay và vay thế chấp mua nhà dành cho quý vị tại On Q Financial, Inc..

Husband and wife deciding on the best mortgage option

KHOẢN VAY THẾ CHẤP THÔNG THƯỜNG

Thanh toán trước một phần đáng kể tiền gốc và đảm bảo có được Khoản Vay Thế Chấp Thông Thường.
Husband and wife looking at mortgage options

KHOẢN VAY CỦA FHA

Tận dụng các lựa chọn vay thế chấp có mức trả trước thấp và các tiêu chuẩn đủ điều kiện dễ dàng hơn với Khoản Vay của FHA.
Soldier hugging his daughter at home

CÁC KHOẢN VAY MUA NHÀ CỦA BỘ CỰU CHIẾN BINH (VA)

Khoản Vay Mua Nhà của VA là các khoản vay thế chấp mua nhà thường có lãi suất thấp hơn và các tiêu chuẩn đủ điều kiện dễ dàng hơn.
House sitting in a grassy plain surrounded by trees and a river

CÁC KHOẢN VAY MUA NHÀ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (USDA)

Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đưa ra các lựa chọn vay thế chấp không trả trước đối với các bất động sản nông thôn đủ điều kiện.
husband and wife in kitchen hugging

HỖ TRỢ KHOẢN TRẢ TRƯỚC (DPA)

Tìm kiếm hỗ trợ khoản trả trước thông qua các chương trình hỗ trợ của tiểu bang hoặc quốc gia.